Bölümden Haberler

 

Mühendislik Fakültemizde Uygulamalı Mühendislik Eğitimi

9.5.2015

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi kalifiye ve iş tecrübesi edinmiş mühendis yetiştirmek amacıyla “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi” veriyor. Mühendislik öğrencilerimiz sanayide kendi alanında tecrübe kazanmış olarak mezun olacaktır.   

Üniversitemiz derslerde verdiği teorik eğitimi uygulamaya geçirmek ve Üniversitemizden mezun olan mühendislerin iş tecrübesi edinmesi, sahaya çıktıklarında öğrendiklerinin teorik olarak kalmaması amacıyla uygulamalı mühendislik eğitimine geçiş yapacak. Bu geçişin ardından öğrencilerimiz mezun olmadan önce ilgilerine göre Üniversitemiz tarafından akredite edilmiş bir kuruluşta 4. sınıfın ikinci döneminde 4-5 ay gibi süre uygulamalı eğitim görecek. Öğrencilerimiz aldığı bu eğitimin ardından ders sırasında gördüğü teorik bilgiyi pratikte de görmüş olarak mezun olacaktır.

Konuyla ilgili bir değerlendirme de bulunan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat PALA: “Öğrencilerimiz mezun olduklarında belirli bir iş tecrübesi ve iş çevresine sahip olarak iş hayatına başlama imkânına sahip olacaklardır. Yakın zamanda mühendis olacak öğrencilerimizi tanıma, seçme ve son dönem geçme notunu takdir ederek piyasa ihtiyaçları açısından yeterli olup olmadıklarını ölçme ve değerlendirme imkânına sahip olacağız. İşverenler öğrencileri piyasanın ve kendi istek ve ihtiyaçlarına göre yönlendirebilecekler. Öğrencilerin piyasada çalıştıkları son dönemde SGK primleri üniversitemiz tarafından karşılanacak. Bu uygulama işverenlere herhangi bir yük getirmeyecek.  Bu yenilikçi yaklaşımla, mühendis olabilmek için gerekli olan tüm dersleri tamamlamış mühendislik formasyonu olan öğrencilere mezuniyet öncesi ciddi bir hazırlık imkanı sunmuş olacağız. Önümüzdeki günlerde Adıyaman’daki iş dünyasının temsilcileri ile görüşmeler yaparak uygulama hakkında bilgilendirme yapacağız ve desteklerini talep edeceğiz.” şeklinde açıklama yaptı.

Görünütülenme Sayısı: 1860